Obsah

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Typ: ostatní
Město Holýšov obdrželo dne 25. 3. 2019 žádost od pana D. G. o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím).

Žadatel požadoval konkrétně poskytnutí informací k prodeji dvou částí pozemku parc. č.  1395/3 v katastrálním území HOlýšov, a to zejména kopie záměru vyvěšeného na úřední desce Městského úřadu Holýšov v období od 14. 5. 2018 do 30. 5. 2018 a dále kopie podkladů k projednání prodeje na zasedání Zastupitelstva města Holýšova, které se konalo dne 5. 9. 2018.

Dne 3. 4. 2019 vydal povinný subjekt podle § 8a a § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím Rozhodnutí, kterým částečně odmítl poskytnutí požadované informace tak, že byly anonymizovány osobní údaje žádatelů o koupi předmětné části pozemku. Anonymizované  podklady k projednání prodeje na zasedání Zastupitelstva města Holýšova byly žadateli zaslány společně s rozhodnutím.


Vytvořeno: 23. 4. 2019
Poslední aktualizace: 20. 5. 2019 11:17
Autor: Správce Webu