Obsah

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Typ: ostatní
Město Holýšov obdrželo dne 8. 1. 2019 žádost společnosti AMA, s. r. o., sídlem Liberec, Voroněžská 144/20, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Žadatelům bylo po schválení rozpočtu města Holýšova dne 10. 12. 2018 písemně odpovězeno.

 

Investiční projekty města Holýšov – 2019

 

Název projektu: „Propojení parku – sídliště Pod Makovým vrchem a Na Stráni v Holýšově“.

Popis projektu: Jedná se o stavební úpravy umožňující pěší propojení spodní části sídliště Pod Makovým vrchem a Na Stráni v Holýšově. Smyslem navrhovaných úprav je kultivace stávajícího veřejného prostoru do podoby parku s možností regulérního pěšího propojení obou výškově oddělených částí sídlišť.

Rozpočet projektu: cca 6 000 000,-Kč bez DPH.

Předpokládaný termín započetí projektu: druhá polovina roku 2019 za předpokladu, že město Holýšov získá dotační titul.

Předpokládaný termín VŘ: březen 2019.

*

Název projektu:„Rekonstrukce ulice Slepé, Příčné a části ulice Školní – I etapa v Holýšově“.

Popis projektu: Jedná se o rekonstrukci živičného povrchu komunikace a chodníků včetně odvodnění povrchových vod v délce cca 300 m.

Rozpočet projektu: cca 5 500 000,-Kč bez DPH.

Předpokládaný termín započetí projektu: červen 2019.

Předpokládaný termín VŘ:  březen/duben 2019.

*

Název projektu: „Rekonstrukce části Školní ulice – II. etapa v Holýšově“.

Popis projektu: Jedná se o rekonstrukci živičného povrchu komunikace včetně odvodnění povrchových vod.

Rozpočet projektu: cca 3 000 000,-Kč bez DPH.

Předpokládaný termín započetí projektu: září 2019.

Předpokládaný termín VŘ:  květen/červen 2019.

*

Název projektu: „Výstavba ČOV pro objekt čp. 420“.

Popis projektu: Jedná se o odkanalizování objektu čp. 420 s kapacitou 50 až 100 obyvatel. Předmětem zakázky je pokládka kanalizace v délce 106 m, vyústní objekt, pilíř pro dmychadlo, el. rozvaděč, ventilátor, zemní práce pro nádrž a jiné.

Rozpočet projektu: cca 1 800 000,-Kč bez DPH.

Zahájení projektu: předpoklad květen/červen 2019.

Termín VŘ: únor 2019.

*

Název projektu: „Výstavba nového VO v lokalitě nad Výhledy v Holýšově – Borová ulice“.

Popis projektu: Nová svítidla budou osazena na ocelové stožáry rozvodu VO a připojena na uzemnění FeZn 10 mm. Celkový počet svítidel – 6 ks.

Rozpočet projektu: cca  500 000,-Kč bez DPH.

Zahájení projektu: předpoklad červenec 2019.

Termín VŘ: duben 2019.

 

Investiční/stavební projekty či rekonstrukce z předchozích let byly dokončeny v roce 2018.

 

 

 

V Holýšově dne 24. 1. 2019

 

Zpracoval: Milan Hulín – vedoucí Oddělení majetku a investic MěÚ Holýšov


Vytvořeno: 24. 1. 2019
Poslední aktualizace: 24. 1. 2019 12:30
Autor: Správce Webu