Obsah

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Typ: ostatní
Město Holýšov obdrželo dne 27. 6. 2018 žádost pana P. S., o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Žadatel požadoval kopie smluv:

  • Smlouva o budoucí smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitosti a prodeji stavební parcely ze dne 26.1.2004
  • Smlouva o sdružení ze dne 3.10.2002, dodatek č. 1 ze dne 3.10.2002, dodatek č. 2 ze dne 6.3.2004
  • Smlouva a výstavbě nemovitosti do podílového spoluvlastnictví a dohoda o hospodaření se společnou věcí ze dne 26.1.2004, dodatek č. 1 ze dne 6.3.2007
  • Notářský zápis – prohlášení
  • Dohoda o narovnání
  • Notářský zápis – kupní smlouva a dohoda o zrušení spoluvlastnictví a jeho vypořádání

Kopie smluv byly žadateli elektronicky poskytnuty.

Dále žadatel žádal o sdělení, za jakou částku byl podíl města prodán. Žadateli bylo sděleno, že kupní cena a cena za vypořádání podílového spoluvlastnictví je uvedena v notářském zápisu, kupní smlouvě.


Vytvořeno: 19. 7. 2018
Poslední aktualizace: 12. 10. 2018 08:40
Autor: Správce Webu