Obsah

Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Typ: ostatní
Město Holýšov obdrželo dne 8. 2. 2018 žádost společnosti KAMIKA TRADING, s. r. o., sídlem Praha 5, Holečkova 619/59, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Žadatel požadoval informace o způsobu zajištění souladu zpracování osobních údajů s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Žadateli bylo sděleno následující:

Město Holýšov má uzavřenou Smlouvu o poskytnutí služby „Podpora při implementaci požadavků GDPR“ se spolkem MAS Radbuza, z. s., sídlem Stod, nám. ČSA 24. Implementace je zasmluvněna pro město Holýšov a jím zřízené příspěvkové organizace. Předmětem smlouvy je:

  • Schůzka s kontaktní osobou v rámci organizace – manažer, starosta, tajemník úřadu apod. za účelem ujasnění požadavků,
  • Vstupní analýzy – obecná analýza + analýza dle jednotlivých zpracovávaných agend,
  • Záznamy o činnostech zpracování,
  • GAP analýza – rozdílová analýza a návrhy řešení – komplexní zpráva o tom, v jakém stavu je ochrana osobních údajů v dané organizaci,
  • Road mapa – přehled kroků nutných pro naplnění požadavků souladu s GDPR,
  • Metodické řízení implementace pravidel GDPR (požadavky vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016),
  • Závěrečná zpráva.

Město Holýšov obdrželo několik nabídek na zajištění požadavků GDPR. Na výše uvedenou službu nebylo vypsáno žádné zadávací řízení na veřejnou zakázku, neboť cena služby činí 85.000 Kč bez DPH, což nepodléhá řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zajištění služeb pověřence na ochranu osobních údajů město zasmluvněno nemá. Město Holýšov je členem svazku Mikroregion Radbuza, sídlem Dobřany, nám. T. G. M. 1, který připravuje společné zajištění DPO pro své členské obce. Podmínky budou projednávány a odsouhlaseny na výkonné radě svazku během měsíce únor 2018.


Vytvořeno: 13. 2. 2018
Poslední aktualizace: 19. 7. 2018 14:42
Autor: Správce Webu