Obsah

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Typ: ostatní
Město Holýšov obdrželo dne 11. 1. 2018 žádost společnosti AMA, s. r. o., sídlem Liberec, Voroněžská 144/20, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Žadatel požádal město Holýšov o zaslání investičních plánů města pro rok 2018. 

Žadateli byl zaslán níže uvedených plán ivestičních akcí města Holýšova na rok 2018:

Název projektu: „Holýšov – smíšená stezka podél silnice III/1852, úsek Husova třída – Dolní Kamenice“.

Popis projektu: Jedná se o pozemní komunikační propojení Holýšov – Dolní Kamenice o celkové délce cca 1, 1 km, Trasa je vedena za silničním příkopem a z části podél komunikace za obrubníkem.

Rozpočet projektu: cca 13.000.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaný termín započetí projektu: první polovina roku 2018 za předpokladu, že město Holýšov získá dotační titul.

Předpokládaný termín VŘ: leden 2018.

*

Název projektu: „Rekonstrukce Tylovy ulice v Holýšově – II. etapa“.

Popis projektu: Jedná se o rekonstrukci živičného povrchu komunikace a chodníků včetně odvodnění povrchových vod v délce cca 200 m. Realizace tohoto investičního záměru je podmíněna výstavbou nové kanalizace (dodavatel – CHVAK a.s. Domažlice).

Rozpočet projektu: cca 3.000.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaný termín započetí projektu: květen/červen 2018.

Předpokládaný termín VŘ:  duben/květen 2018.

*

Název projektu: „Rekonstrukce Truhlářské ulice v Holýšově“.

Popis projektu: Jedná se o rekonstrukci živičného povrchu komunikace včetně odvodnění povrchových vod. Realizace tohoto investičního záměru je podmíněna výstavbou nové kanalizace (dodavatel – CHVAK a.s. Domažlice).

Rozpočet projektu: cca 3.000.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaný termín započetí projektu: červen/červenec 2018.

Předpokládaný termín VŘ:  květen/červen 2018.

*

Název projektu: „I. etapa veřejné infrastruktury OS „Na Terasách“ v Holýšově“.

Popis projektu: Jedná se o dokončení konečné povrchové úpravy v obytné zóně Na Terasách v Holýšově – část větve 102.

Rozpočet projektu: cca 550.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaný termín započetí projektu: září 2018.

Předpokládaný termín VŘ: červenec 2018.

*

Název projektu: „Výstavba ČOV pro objekt čp. 420“.

Popis projektu: Jedná se o odkanalizování objektu čp. 420 s kapacitou 50 až 100 obyvatel. Předmětem zakázky je pokládka kanalizace v délce 106 m, vyústní objekt, pilíř pro dmychadlo, el. rozvaděč, ventilátor, zemní práce pro nádrž a jiné.

Rozpočet projektu: cca 1.800.000,- Kč bez DPH.

Zahájení projektu: předpoklad červen 2018.

Termín VŘ: duben 2018.

*

Název projektu: „Dodávka a montáž kamerového systému ve městě Holýšov“.

Popis projektu:  Jedná se o umístění kamer ve vytipovaných částech města Holýšova. Důvodu je snaha o zajištění větší bezpečnosti občanů a pořádku ve městě.

Rozpočet projektu: cca 2.000.000,- Kč bez DPH.

Zahájení projektu: předpoklad červen 2018.

Termín VŘ: duben 2018.

*

Název projektu: „Oprava umělého povrchu na víceúčelovém hřišti v Holýšově“.

Popis projektu: Pravděpodobně se jedná o provedení varianty POLYTAN S, tj. provedení nové krycí vrstvy směsi polyuretanového pojiva v tl. 8 mm včetně lajnování plochy.

Rozpočet projektu: cca 800.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaný termín započetí projektu: červenec 2018.

Předpokládaný termín VŘ: květen 2018.


Vytvořeno: 29. 1. 2018
Poslední aktualizace: 13. 2. 2018 13:23
Autor: Správce Webu