Obsah

Zpět

Výroční zpráva o činnosti v oblastni poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Vyvěšeno: 13. 2. 2018

Datum sejmutí: 1. 3. 2018

Zodpovídá: Klára Předotová

Zpět