Obsah

Otázky a odpovědi

 

Jak zjistím, zda město nabízí k prodeji nebo pronájmu nějaký pozemek?

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku je obec povinna, na základě Zákona 128/2000 o obcích v platném znění paragraf 39, zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, fyzicky před radnicí na prostranství, kde se rozsvěcí vánoční strom, elektronicky na webových stránkách města uredni-deska/, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.

 

Jak postupovat při podání žádosti o pronájem/koupi konkrétního pozemku?

1. Kdo je oprávněn podat žádost:

Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna takto jednat. V žádosti nutno uvést identifikátory takové osoby (Jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození/IČ)

2. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Při podání žádosti o koupi/pronájem nemovitého majetku města včetně specifikace svého požadavku (popis nemovitosti - adresa, parcelní číslo, katastrální území), sdělit i důvod žádosti, popř. další využití nemovitosti. O prodeji/pronájmu nemovitosti rozhoduje Zastupitelstvo/Rada města, k rozhodnutí využívají podklady a vyjádření zpracované příslušnými odbory města případně jinými dotčenými orgány apod.

3. Způsob podání žádosti:

Podáním písemné žádosti

 

Nebojte se nás požádat přímo o informaci případně pomoc při sestavení žádosti!

 

Jak mám postupovat při žádosti o proplacení nákladů za pohonné hmoty vzniklých v souvislosti s dobrovolnou údržbou trávníku na veřejném prostranství?

1. Proplácet finance za spotřebu pohonných hmot (ve vlastní sekačce), vzniklou dobrovolnou údržbou trávníku na veřejném prostranství v okolí místa bydliště, lze v daném roce v době od schvalujícího Usnesení rady města do konce listopadu daného roku.

2. Účtenku za tyto pohonné hmoty (benzín) lze proplatit pouze ve stejném kalendářním měsíci, ve kterém byla vystavena.

3. Proplácí se maximálně 10 litrů pohonných hmot v daném roce. Není nutné přijít s paragonem přesně na stanovený počet proplácených litrů. Adekvátní částka, po zaevidování účtenky na Oddělení majetku a investic, bude na podatelně odpočtena z libovolného paragonu, obdrženého například při tankování pohonných hmot do auta.

Ing. Karel Boháček