Obsah

Kancelář tajemníka

 

Oblast administrativy
 • plní úkoly sekretariátu tajemníka
 • vede evidenci klíčů 
 • vede evidenci obecně závazných vyhlášek, nařízení, plánů, pravidel, řádů, směrnic, vnitřních předpisů a výročních zpráv
 • vede knihy správních rozhodnutí
 • vyhotovuje zápisy z jednání vedení městského úřadu a kontrolu plnění úkolů z těchto jednání
 • zabezpečuje archivaci usnesení, zápisů a příloh zastupitelstva města a rady města
 • zabezpečuje výkon spisové služby
 • zabezpečuje stravenky pro zaměstnance a vede jejich evidenci
 • zajišťuje aktualizaci internetových stránek
 • zajišťuje další dílčí agendy podle potřeb zaměstnavatele
 • zajišťuje provoz služebních vozidel 
 • zajišťuje zápis do kroniky, vede evidenci kronik, zajišťuje jejich knižní vazbu, v souvislosti se zakládáním městských kronik spolupracuje s okresním archivem
 • zpracovává agendu podatelny
 • zpracovává agendu elektronické podatelny
 • zpracovává agendu pokladny
 • zpracovává charakteristiky a zprávy o pověsti občanů pro policii, soudy, advokátní kanceláře a státní zastupitelství
 •  
Oblast informací
 • poskytuje informace všeobecného charakteru k činnosti městského úřadU