Obsah

Kancelář starosty

Náplně práce

Oblast administrativní
 • plní úkoly sekretariátu starosty a místostarosty
 • připravuje podklady k jednání starosty s veřejností
 • připravuje podklady a koordinuje činnost při sestavování smluv
 • spolupracuje s Probační a mediační službou ČR a eviduje výkony trestů obecně prospěšných prací 
 • vyhotovuje zápisy z jednání vedení města a kontrolu plnění úkolů z těchto jednání
 • vede evidenci členů zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města
 • zabezpečuje výkon archivní služby
 • vede evidenci petic a stížnosti a jejich vyřizování podle příslušných předpisů
 • vede seznam žadatelů o nájem bytu a o směny bytů, o nájem bezbariérových bytů
 • vede evidenci kupních smluv městských bytů
 • vede evidenci razítek
 • vykonává úkoly spojené s evidencí ztrát a nálezů
 • zajišťuje informace pro občany – vývěska a městský rozhlas
 • zajišťuje a zabezpečuje zásoby kancelářských potřeb, spotřebního materiálu a úklidových prostředků          
Oblast sociální péče
 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří

 

Formuláře žádostí na městské a bezbariérové byty v Holýšově viz Bytová komise