Obsah

Struktura městského úřadu

 

Městský úřad Holýšov tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci města Holýšova zařazení do městského úřadu.

Počet zaměstnanců městského úřadu stanovuje Rada města Holýšova.

Městský úřad se člení do odborů, oddělení a kanceláří, které plní úkoly v oblasti samostatné i přenesené působnosti, kterými je pověří Zastupitelstvo města Holýšova, Rada města Holýšova nebo vyplývají z příslušných právních předpisů.

Městský úřad se člení do těchto útvarů:

 • kancelář starosty

 • finanční odbor

 • správní odbor, který se dále dělí na:

  • kancelář tajemníka

  • oddělení majetku a investic

  • oddělení matriky a evidence obyvatel

  • oddělení správy a údržby

  • oddělení sociální péče 

 • stavební odbor

 

Kancelář starosty vede starosta.

Správní odbor vede tajemník městského úřadu.

Organizační struktura je přílohou č. 1 Organizačního řádu Mětského úřadu Holýšov. Organizační řád Městského úřadu Holýšov

Náplně práce jednotlivých útvarů jsou popsány v příloze č. 2 Organizačního řádu Mětského úřadu Holýšov. Náplně práce jednotlivých útvarů Městského úřadu Holýšov