Obsah

Naučná stezka podle pověstí z Holýšova

 

Úvod

Holýšov nepatří mezi vyhlášené turistické lokality. Propagační materiály o našem městě netěžkají pulty informačních center a nejsou vystavovány na odiv ani v prestižních a ani v docela skromných cestovních kancelářích. Holýšov je na první pohled docela obyčejným a skromným městem, stejným jako de ...

Celková mapka

 

Stručná historie Holýšova

Město Holýšov leží na úpatí vrchů Trný a Makový /původně Markův vrch/, na břehu řeky Radbuzy. Neolitické nálezy jak přímo z Holýšova, tak i z okolí /Kvíčovice/ nasvědčují přítomnost již neolitického osídlení. Silné osídlení je potom prokázáno nálezy z doby bronzové. Název obce vychází dle některý ...

 

Stanoviště č. 1

1. RADNICE Výstavba budovy radnice byla zahájena v roce 1926 a to na místě bývalé staré školy. Projekt byl vypracován a stavbu vedl plzeňský architekt Ing. Ernst Březina. Zajímavostí celého projektu byl i fakt, že architekt Březina navrhl kromě samotné konstrukce budovy i vnitřní vybavení budovy ...

 

Stanoviště č. 2

2. KOSTEL SV. PETRA A PAVLA První písemná zpráva o založení kostela pochází z roku 1352. V roce 1384 je již uváděn jako kostel farní. Původní, pravděpodobně jednolodní stavba se nacházela na vyvýšeném pahorku, aby kromě církevního významu sehrávala stavba i funkci obrannou. Stavba kostela přečkal ...

 

Stanoviště č. 3

3. SOLNÁ STEZKA ŘEZNO – STARÝ PLZENEC Nejstarší stezka z Řezna do Starého Plzence překračovala hraniční pohoří v oblasti Všerub a odtud pokračovala do původních Domažlic /Tugošť/ a dále nejkratším směrem přes Merklínskou pahorkatinu do Plzence. Po vzniku celní stanice Domažlice /973/ a se zvýšení ...

 

Stanoviště č. 4

4. HRÁDEK NA VRCHU TRNÝ Podle pověsti má být spojen vrchol Trný /516 n.m./ se štolou vyúsťující v Holýšově nedaleko původního brodu /most přes Radbuzu/, u níž se používal pomístní název Rauberholle . Přítomnost takové štoly však nebyla nikdy prokázána. Původní štola Rauberholle je zbytkem důlní č ...

 

Stanoviště č. 5

5. HRADIŠTĚ NA VRCHU TRNÝ Samotný vrchol kopce Trný tvoří dvě samostatné plošiny. Na vyšším vrcholu se dle některých místních zvěstí hovoří o přítomnosti středověkého hrádku /viz. Hrádek na vrchu Trný/. Nižší plošina /Malý Trný/ je od vyššího vrcholu oddělena mělkým sedlem, na kterém je velmi zře ...

 

Stanoviště č. 6

6. HNIDOUSY Obec byla poprvé zmiňována v roce 1272 v listině papeže Řehoře X. jako majetek chotěšovského kláštera. Pro obec byl používán název Hnidovici. V roce 1367 byla obec stále v majetku kláštěra v Chotěšově a používán byl již název Hnydus. V roce 1434 stále používán název Hnydus. V roce 158 ...

 

Stanoviště č. 7

7. MOHYLNÍK V LOKALITĚ HOŘINA Příčinou masového osídlení v okolí Holýšova v mladší době bronzové okolo roku 1500 p.n.l. je hojný výskyt ložisek měděné rudy. Těžba této rudy, její zpracování a následný obchod s měděnými výrobky znamenal pro naši oblast kromě vzniku husté sítě obchodních cest a ste ...

 

Stanoviště č. 8

8. MOHYLNÍK V BEHNÁCH Mohylník V behnách je dalším důkazem o silném osídlení holýšovska v době bronzové. První průzkum mohylového pohřebiště V behnách provedli v roce 1895 učitelé ze Staňkova, pánové Jan Hoffman a Vojtěch Zahořík za dohledu domažlického profesora Bohumila Śtretra. V nálezech této ...