Obsah

Modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti školy II

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008588

 

 

Stavební úpravy

Stavební úpravy plánované v rámci projektu se týkají bezbariérovosti, budou modernizovány současné toalety a přebudovány na bezbariérové.

 

Multimediální učebna – vybavení

Multimediální učebna bude vybavena novými počítači a budou též pořízeny multimediální interaktivní učebnice pro výuku přírodopisu. V učebně bude dále pořízena interaktivní tabule včetně projektoru. Interaktivní tabule bude sloužit pro výuku a prezentaci probírané látky. Využita bude také pro interaktivní zapojení žáků do výuky.

Kompenzační pomůcky – schodolez

V rámci projektu bude pořízen schodolez s invalidním vozíkem pro zajištění bezbariérové dostupnosti vyšších pater budovy školy. Pořízení invalidního vozíku společně se schodolezem dává schodolezu širší využití – kromě invalidních osob s vlastním invalidním vozíkem bude moci být schodolez využit i pro děti s hendikepem nebo po úrazu, které chodí např. s pomocí berlí, ale chůze do schodů jim činí problém.

 

multimediální učebnamultimediální učebna

toaletytoalety