Obsah

Slovo starosty

 

Rozvoj města Holýšova souvisel a souvisí s průmyslovou výrobou. Vznik velké továrny, nejprve na výrobu skla, poté strojírenská výroba, to vše ovlivňovalo naše město. Po listopadové revoluci se rozvoj města opět upírá k podnikatelským aktivitám a všechna porevoluční vedení města se mohla o tento významný fenomén opírat.

S tím souvisí také rozvoj občanských aktivit, které chce vedení města podporovat.

Doufáme, že nové webové stránky města Holýšova k tomu přispějí a že na nich naleznete mnoho zajímavého a nového. Vaše náměty na vylepšení a rozšíření těchto stránek nám budou vždy vítané, stejně tak, jak je vítaná Vaše návštěva u nás v Holýšově.

 

Libor Schröpfer