Obsah

Rozpočet Holýšov

Finanční transfery
11,50 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 20 755 926 Kč
Skutečné plnění 19 270 105 Kč
Plnění 92,84 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Inv. př. transfery od krajů 0 1 372 000 1 372 000 100,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 751 185 340 953 45,39
Převody z vlastních fondů hosp. činn. 0 8 000 000 8 000 000 100,00
NI. př. transf. od obcí 0 17 758 17 758 100,00
NI. př. transf. od krajů 0 985 464 985 464 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 198 310 198 310 100,00
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 5 224 209 4 148 620 79,41
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 0 4 207 000 4 207 000 100,00
Celkem 0 20 755 926 19 270 105 92,84
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.