Obsah

Rozpočet Holýšov

Nedaňové
9,41 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 10 937 000 Kč
Upravený rozpočet 15 370 425 Kč
Skutečné plnění 15 771 900 Kč
Plnění 102,61 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 4 304 000 5 129 000 5 109 852 99,63
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 383 000 3 691 800 3 964 177 107,38
Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s. 1 000 000 1 000 000 1 086 272 108,63
Příjmy z pronájmu pozemků 977 000 977 000 555 871 56,90
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 825 000 831 275 998 595 120,13
Splátky půjč.p. od obyvatelstva 250 000 250 000 268 683 107,47
Příjmy z úroků 60 000 150 000 296 902 197,93
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000 100 000 104 447 104,45
Příjmy z prodeje zboží 49 000 49 000 110 318 225,14
Sankční platby př. od jiných subjektů 21 100 154 450 160 850 104,14
Příjmy z pronájmu movitých věcí 17 900 17 900 20 568 114,91
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0 0 686 0,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend 0 341 500 331 500 97,07
Neidentifikované příjmy 0 0 4 0,00
Přijaté pojistné náhrady 0 2 678 500 2 763 175 103,16
Celkem 10 937 000 15 370 425 15 771 900 102,61
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.