Obsah

Grantová komise

 

Město Holýšov v roce 2007 vytvořilo Zásady k zabezpečení grantového systému s cílem podpořit celoroční či jednorázové aktivity jednotlivců, organizací či spolků neziskového charakteru, jejichž činnost bezprostředně souvisí s městem Holýšov, je vykonávána na území města, pro jeho občany a dále zvyšuje pozitivní obraz města u veřejnosti a rozšiřuje kulturní, sportovní a jinou nabídku.

Pro tento účel byla zřízena pětičlenná Grantová komise, která shromažďuje žádosti, vybírá žádosti, kterým bude poskytnut finanční příspěvek a následně kontroluje vyúčtování jednotlivých finančních příspěvků

 

Rada města Holýšova a Zastupitelstvo města Holýšova odsouhlasilo již tyto finanční příspěvky:
  • v roce 2008  - 30 žádostí v celkové výši 1 395 400 Kč
  • v roce 2009  - 39 žádostí v celkové výši 1 498 820 Kč
  • v roce 2010  - 42 žádostí v celkové výši 1 682 812 Kč
  • v roce 2011  - 31 žádostí v celkové výši 1 739 262 Kč
  • v roce 2012  - 35 žádostí v celkové výši 1 752 005 Kč
  • v roce 2013  - 31 žádostí v celkové výši 2 092 857 Kč
  • v roce 2014  - 39 žádostí v celkové výši 2 289 013 Kč

 

 

 

Dotační komise

 

Předseda:

Ing. Zuzana Burianová

Členové:

Bc. Hana Valachovičová

Rudolf Švec

Lenka Wackerová

František Schnemayer

Drahoslav Hladík

Dominik Šefl