Obsah

Bytová komise

 

Bytová komise je sedmičlenná a je složena ze zástupců Zastupitelstva města Holýšova, pracovníků MTBS a MěÚ Holýšov, právního zástupce a občanů města Holýšova. Komise se schází nepravidelně podle potřeby.

 

Na schůzi řeší:
  • přidělování městských bytů
  • přidělování bezbariérových bytů Holýšov
  • dává souhlas při výměně městských bytů
  • rozhoduje o prodloužení nájemních smluv v městských a bebariérových bytech
  • řeší dluhy za nájem v městských a bezbariérových bytech
  • spolupracuje s Oddělením sociální péče a pečovatelské služby (dále OSP), případně společně provádí šetření v městských bytech a bezbariérových bytech

 

Žádost na městský byt viz níže, nebo osobně na MěÚ v kanceláři starosty u paní Naděždy Kalinové, č.t. 379 412 610, žádost na bezbariérový byt viz níže, nebo osobně opět v kanceláři starosty,  příp. na OSP u vedoucí Jany Žákové.

Podmínky pro přidělování městského bytu v Holýšově jsou uvedeny v žádosti o městský byt.

Zásady pronájmu bytů v DPS Holýšov jsou součástí žádosti viz níže.

 

Bytové a sociální komise

 

Předsedkyně:

Mgr. Jindřiška Ondrášiková

 

Členové:

MUDr. Karel Steidl

Romana Lišková

Mgr. Radek Chaloupka

Naděžda Kalinová

Rudolf Švec

Lubomír Říčař