Obsah

Bytová a sociální komise

 

Bytová a sociální komise (BSK) je desetičlenná a je složena ze zástupců Zastupitelstva města Holýšova, pracovníků MTBS a MěÚ Holýšov, právního zástupce a zástupců stran a hnutí v Holýšově. Komise se schází nepravidelně podle potřeby.

Na schůzi řeší:
  • přidělování městských bytů
  • přidělování bezbariérových bytů Holýšov a bytů v Domě s pečovatelskou službou v Holýšově (DPS)
  • dává souhlas při výměně městských bytů
  • rozhoduje o prodloužení nájemních smluv v městských, bezbariérových bytech a v DPS
  • řeší dluhy za nájem v městských, bezbariérových bytech a DPS
  • spolupracuje s Oddělením sociální a pečovatelské služby (dále OSP), případně společně provádí šetření v městských bytech a bezbariérových bytech
  • zápisy ze schůzí BSK schvaluje následně RMH.

 

Žádost na městský byt viz níže, nebo osobně na MěÚ v kanceláři starosty u paní Naděždy Kalinové, č.t. 379 412 610, žádost na bezbariérový byt  a byt v DPS viz níže, nebo osobně opět v kanceláři starosty,  příp. na OSP u vedoucí Jany Žákové.

Podmínky pro přidělování městského bytu v Holýšově jsou uvedeny v žádosti o městský byt.

Zásady pronájmu bytů v DPS Holýšov jsou součástí žádosti viz níže.