Obsah

Konsolidace IT a nové služby TC Holýšov

 

Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/22.09498

Termín realizace: duben 2014 – říjen 2015

Rozpočet: 1,83 mil. Kč

 

Projekt „Konsolidace IT a nové služby TC Holýšov“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (výzva č. 22 Integrovaného operačního programu) a město Holýšov na něj získalo finanční podporu ve výši 85% investičních výdajů.

Cílem projektu bylo zefektivnit podporu výkonu agend veřejné správy a zpřístupnit informace veřejnosti.

Jako základní podmínka zvýšení vnitřní efektivity úřadu byla formulována potřeba konsolidace HW/SW infrastruktury prostředí nasazením virtualizace aplikaci a konsolidace LAN, zvýšení bezpečnosti ICT úřadu, elektronizace vnitřních procesů úřadu a doplnění stávajících agend.

 

Konkrétní a měřitelné cíle projektu představuje implementace nástrojů podporujících:

  • elektronizaci agend veřejné správy v oblasti evidencí smluv a objednávek, rozšíření funkcionalit elektronické spisové služby a zavedení workflow,
  • digitalizaci datových zdrojů pořízením skenovací linky,
  • zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury prostřednictvím systému pro snížení bezpečnostních rizik (předcházení a náprava incidentů) a zálohovacího systému,
  • rozšíření ICT architektury o platformu pro virtualizaci a zálohovací systém, které budou sloužit pro zajištění provozu pořizovaných aplikací,
  • zefektivnění správy provozovaných serverů prostřednictvím virtualizace.

 

Cílovou skupinou projektu je město Holýšov a veřejnost.

 

logo IOP + EU + MMR - 1.jpg