Obsah

Pravidla Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Holýšova

 

Pravidla Programu o poskytování dotací upravují účelové poskytování peněžních prostředků (dotací) z rozpočtu města Holýšova v souladu se zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Peněžní prostředky jsou určeny na podporu aktivit v oblasti sportu, kultury, sociální, práce s dětmi, spolupráce se seniory a spolkové činnosti a životního prostředí. Cílem je všestranně rozvíjet občanský a společenský život města Holýšova.

Celkový objem peněžních prostředků je limitován finančními možnostmi města Holýšova a schváleným objemem rozpočtových prostředků pro účely podpory v daném roce.

 

Pozn.:  V případě vyplňování formulářů nutno stáhnout do vlastních dokumentů (nevyplňovat na webových stránkách). Děkujeme