Obsah

Byty

Bytová výstavba

 

V bytové výstavbě Město Holýšov vykazuje aktivitu. Od roku 2000 se ve městě dokončilo 227 bytů, z toho 72 bytových jednotek v sídlišti Pod Makovým vrchem a 155 bytových jednotek v sídlišti Na Stráni. Celkem je v Holýšově 1550 bytů. V současné době již Město neuvažuje o další výstavbě bytů a snaží se jít směrem získávání pozemků na výstavbu rodinných domů.
Bytová koncepce Města Holýšova na roky 2008-2018 chce nadále pokračovat v prodeji nájemních bytů dle Zásad prodeje bytů z vlastnictví Města Holýšova schválených Zastupitelstvem města Holýšov. V roce 2007-2008 byl zahájen prodej zbývajících 87 bytů v lokalitě Výhledy a v roce 2008-2009 prodej 160 bytů v sídlišti Pod Makovým vrchem. Domy pod školou a byty s nástavbou město ve výhledu několika let bude také prodávat, ale s ohledem na skutečnost, že je též důležité, aby si město ponechalo část nájemních bytů ve vlastnictví, které budou potřebné pro nové učitele, lékaře či sociálně potřebné občany.

Zastupitelstvo města Holýšov schvaluje každoročně již od roku 1999 půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšova. Půjčky jsou určené na opravy a modernizaci rodinných domů, budov a bytů v osobním vlastnictví pro občany i pro společenství vlastníků bytových jednotek. Tyto výhodné půjčky byly a jsou využívány více či méně i podle toho, jestli Město prodávalo občanům byty do osobního vlastnictví, takže v roce 1999 si občané půjčili 1.360.000 Kč, v roce 2007 to bylo „jen“ 923.000 Kč a  v roce 2011 si občané a především SVJ půjčili 2.330.000 Kč. V roce 2014 si SVJ  půjčili 2.080.000 Kč především na opravu střech v sídlišti Na Výhledech.