Obsah

Samospráva

je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Výhodou samosprávy je, že je blíže spravovanému subjektu než vnější a centrální řízení, a proto by měla být při zabezpečování lokálních či zájmově vymezených záležitostí efektivnější a levnější. Samosprávu lze členit na územní a zájmovou. Příkladem územní samosprávy v České republice jsou obce jako základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky. Jejich právo na samosprávu je zakotveno v Ústavě (hlava první: čl. 8, hlava sedmá: čl. 99–105) a dále je podrobněji vymezeno zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, a v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. Územní samospráva může vydávat podzákonné právní předpisy.

Aktuality

Odměna z motivačního programu ELEKTROWIN a. s.

 

Město Holýšov obdrželo odměnu z motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. ve výši 14.252,-Kč.

Za první čtvrtletí 2015 město předalo sebraný elektroodpad firmě ELEKTROWIN a.s. Protože se podařilo splnit požadovaná kritéria,  t.j. množství elektrozařízení  v kg/obyvatele, využili jsme možnost požádat o příspěvek z motivačního programu, který tato společnost pro rok 2015 vypsala. Získaná odměna byla použita na zabezpečení sběrného dvora v Holýšově.

 

 

ODMĚNA Z MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ELEKTROWINU a.s

Město Holýšov obdrželo odměnu za 1. a 2. čtvrtletí 2017 z Motivačního programu pro obce, zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s., a to ve výši 41 479,- Kč

Město splnilo požadovaná kritéria pro získání této odměny, za kterou byl pořízen uzamykatelný shromažďovací prostředek na elektrozařízení, který je umístěn na Sběrném dvoře města Holýšov.  

Město Holýšov děkuje především Vám občanům za to, že vysloužilé elektrospotřebiče donesete na Sběrný dvůr města Holýšov.

Věříme, že budete i nadále třídit odpady a město Holýšov i v dalších letech dosáhne na odměny.