Obsah

Zaměstnanost

 

Ve městě působí několik středně velkých firem nad 100 zaměstnanců. Je to EvoBus Bohemia s. r. o., Kabelovna Kabex, Wuppermann Kovotechnika s. r. o., Behr Thermot-tronik Czech, které v tomto roce rozšiřují, nebo budou rozšiřovat svoji kapacitu, některé až na dvojnásobek. Mnoho obyvatel z Holýšova, Holýšovska a z širokého okolí pracuje v těchto i dalších firmách, které se stále potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Do zaměstnání do Holýšova jezdí i lidé z Plzně, Chotěšova a Stoda.
Z uvedené tabulky o počtu evidovaných nezaměstnaných na Úřadu práce v Domažlicích je vidět, že Holýšovsko patřilo vždy k městům s nejnižším procentem nezaměstnanosti (druhé po Domažlicích).

Od roku 2007 narůstá evidentně i nabídka pracovních míst a v březnu 2008 má Holýšovsko nejnižší procento nezaměstnanosti 3,8 %.