Obsah

Současnost města Holýšova

 

Dnešní Holýšov je správním a hospodářským centrem a je pověřen výkonem státní správy pro 8 obcí (Horní Kamenice, Štichov, Kvíčovice, Neuměř, Bukovec, Černovice, Čečovice, Všekary). Město Holýšov je součástí Svazku Domažlicko a Mikroregionu Radbuza. Město má vybudovanou kompletní infrastrukturu, kterou stále rozšiřuje a obnovuje. Posledním projektem je Čistá Radbuza, kdy byla zrekonstruována stávající kanalizace, rozšířena o další kanalizační vedení, zrekonstruována čistička odpadních vod, vše podle směrnic Evropské unie.

V Holýšově bylo postupně vybudováno několik sídlišť:

Sídliště Výhledy – bylo postaveno v saském stavebním stylu válečnými zajatci a nuceně nasazenými dělníky za druhé světové války původně pro německé občany. Dnes má již historickou hodnotu.
V roce 1955 byla započata výstavba obytných domů Pod školou – bylo to tzv. vojenské sídliště pro rodiny důstojníků holýšovských vojenských útvarů.

Sídliště Pod Makovým vrchem – výstavba bytů začala v roce 1968, postupně v 70. letech ještě přistavilo svépomocí bytové družstvo 48 bytových jednotek a v letech 2000 až 2002 postavilo dalších 72 družstevních bytů, na jejichž výstavbu město dostalo dotaci  z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ve výši 23.040.000 Kč na byty a 5.760.000 Kč na infrastrukturu. V letech 1996 až 1999 bylo přistaveno v nástavbách pod školou dalších 100 bytů.

Sídliště Na Stráni - z další dotace na výstavbu bytů ze Státního fondu pro rozvoj bydlení ve výši cca 63.000.000 Kč bylo postaveno 155 bytových jednotek v letech 2004 až 2006. Celkem má město 1.550 bytových jednotek.

Výstavba rodinných domků nezaostává a postupně se rozšiřuje nad sídlištěm Pod Makovým vrchem a v nové lokalitě Na Terasách, která má dvě etapy. I. etapa zahrnuje 2 bytové domy, 16 řadových rodinných domů, 10 dvoudomů a 10 izolovaných rodinných domů. Dnes v Holýšově stojí cca 410 rodinných domů. V současné době se připravují k prodeji pozemky na lokalitě Na Terasách II. a III. etapa.                   

V 50. až 80. letech došlo v Holýšově k velkému stavebnímu rozmachu. Bylo to dáno především politickým systémem, kdy se mnoho staveb budovalo v rámci tzv. „Akce Z“. Významným budovatelským počinem pro Holýšov byla výstavba základní školy v letech 1955 až 1958, kulturního domu 1974 až 1979, na který navazovala přístavba kina 1979 až 1982. Ve stejném roce 1979 začala pro Tělovýchovnou jednotu Holýšov výstavba sportovní haly, která byla postupně rozšířena ještě o ubytovnu a saunu a byla dostavěna v roce 1983.  V roce 1983 byla zahájena také výstavba nové mateřské školy v Luční ulici. V 70. letech byla nejvíce rozšiřována infrastruktura, především kanalizace a veřejné osvětlení.

Ve městě, které má v únoru 2019 celkem 4907 obyvatel, došlo v 90. letech k velkému rozmachu v podnikání. Vznikla „Průmyslová zóna I - Holýšov sever“ v blízkosti silnice I/26, při příjezdu do Plzně, kde v dnešní době stojí firmy, každá s několika desítkami až stovkami zaměstnanců. Jsou to: EvoBus Bohemia, s. r. o. – výroba komponentů do autobusů, Wecubex Systemtechnik s. r. o. – kovozpracování, nástrojařství, dále pak drobné podnikání s bydlením – Auto Volf Škoda a Citroën, Autosalon Pilný, Pneuservis Kaděra a další. Mimo průmyslovou zónu jsou ve městě další firmy – Západočeská stavební společnost, s. r. o., Mahle Behr Holýšov, s. r. o., – výroba komponentů do luxusních vozidel a Kabelovna Kabex, a. s., – výroba silových a speciálních kabelů. Všechny tyto firmy nabízejí zaměstnání pro široké okolí. A důkazem toho, že se firmám zde daří, je jejich rozšiřování.

Další „Průmyslová zóna II. – kasárna“ vznikla v kasárnách, které město získalo od  Ministerstva obrany České republiky a Vojenských lesů a statků ČR. I zde našlo mnoho podnikatelů a firem zázemí pro své podnikání, např.: INOVA, s. r. o. – jednoúčelové stroje, Betonárka Lorenc, Čalounictví Karbanová a Gabriel, Truhlářství Plecitý, Truhlářství Janeček, Paliva Čermák, ICOM transport, a. s. – autodoprava, SELME iZ, s. r. o. – obráběcí stroje, Lakovna PLOM, autodoprava Argman s. r. o., Autodoprava Janský s. r. o., StodKeram a další.

Ani v občanské vybavenosti město nezaostává. Nenajde se odvětví či sortiment, který by zde nebyl. Je zde několik menších obchodů s potravinami, řeznictví, pekárna, cukrárny, nákupní střediska Penny a Lidl, drogerie, prodejny textilu, papírnictví, domácí potřeby, hračky, obuv, optika, elektroprodejny, prodejna nábytku, květinářství a mnoho dalších. Jsou tu i služby pro občany – kadeřnictví, Studio krásy, relaxační masáže, pedikúra, nehtová modeláž, restauraci U Nováků, restaurace Kulturní dům, několik Tip sportů a hospůdek. Holýšov má zdravotní středisko, ke kterému byla v polovině 90. let dostavěna přístavba s ordinacemi a dvěma byty pro lékaře. Ordinují zde praktický, dětský, zubní, rehabilitační a další odborní lékaři. Ve městě jsou dvě lékárny. Do občanské vybavenosti musíme zahrnout i Českou poštu a peněžní ústavy Českou spořitelnu, a.s. a Komerční banku, a.s. Taktéž Dům s pečovatelskou službou, který vznikl přístavbou ke staré vile, která dříve sloužila jako jesle pro děti a kde v roce 2002 bylo zkolaudováno 15 bytů pro naše starší občany, dále dvě mateřské školy, dětské centrum Ovečka, dětské hřiště odpovídající standardům EU, víceúčelové sportovní hřiště u Základní školy.

V rámci dotací, které město získalo v posledních letech, mohlo zrekonstruovat či vybudovat:

Revitalizace nám. 5. května včetně občanské vybavenosti  - v roce 2007 - Evropský fond pro reg. rozvoj, Operační program ROP NUTZ II JZ –  dotace 19.655.097 Kč

Výstavba místních komunikací v obytné zóně Výhledy – v roce 2008 - Evropský fond pro reg. rozvoj, Operační program ROP NUTZ II JZ – dotace 5.160.172 Kč

Zateplení objektu ZŠ Holýšov – v roce 2009 - SFŽP ČR – dotace 14.352.750 Kč

Snížení energetické náročnosti KD v Holýšově – v roce 2011 - SFŽP ČR – dotace 4.727.236 Kč

Hřiště pro seniory a osoby s handicapem – v roce 2011 – příspěvek od ČEZ 150.000 Kč

Dům dějin Holýšovska – Dějiny příhraničí za 2.sv. války – v roce 2013 - Evropský fond pro reg. rozvoj, Cíl 3 ČR – dotace 4.000.000 Kč.