Obsah

Současnost města Holýšova

 

Dnešní Holýšov je správním a hospodářským centrem a je pověřen výkonem státní správy pro 8 obcí (Horní Kamenice, Štichov, Kvíčovice, Neuměř, Bukovec, Černovice, Čečovice, Všekary). Město Holýšov je součástí Svazku Domažlicko a Mikroregionu Radbuza. Město má vybudovanou kompletní infrastrukturu, kterou stále rozšiřuje a obnovuje. Posledním projektem je Čistá Radbuza, kdy byla zrekonstruována stávající kanalizace, rozšířena o další kanalizační vedení, zrekonstruována čistička odpadních vod, vše podle směrnic Evropské unie.

V Holýšově bylo postupně vybudováno několik sídlišť:

Sídliště Výhledy – bylo postaveno v saském stavebním stylu válečnými zajatci a nuceně nasazenými dělníky za druhé světové války původně pro německé občany. Dnes má již historickou hodnotu.
V roce 1955 byla započata výstavba obytných domů Pod školou – bylo to tzv. vojenské sídliště pro rodiny důstojníků holýšovských vojenských útvarů.

Sídliště Pod Makovým vrchem – výstavba bytů začala v roce 1968, postupně v 70. letech ještě přistavilo svépomocí bytové družstvo 48 bytových jednotek a v letech 2000 až 2002 postavilo dalších 72 družstevních bytů, na jejichž výstavbu město dostalo dotaci ů z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ve výši 23.040.000 Kč na byty a 5.760.000 Kč na infrastrukturu. V letech 1996 až 1999 bylo přistaveno v nástavbách pod školou dalších 100 bytů.

Sídliště Na Stráni - z další dotace na výstavbu bytů ze Státního fondu pro rozvoj bydlení ve výši cca 63.000.000 Kč bylo vystaveno 155 bytových jednotek v letech 2004 až 2006. Celkem má město 1.550 bytových jednotek.

Výstavba rodinných domků nezaostává a postupně se rozšiřuje nad sídlištěm Pod Makovým vrchem a v nové lokalitě Na Terasách, která má dvě etapy. I. etapa zahrnuje 2 bytové domy, 16 řadových rodinných domů, 10 dvoudomů a 10 izolovaných rodinných domů. Dnes v Holýšově stojí cca 410 rodinných domů.

V 50. až 80. letech došlo v Holýšově k velkému stavebnímu rozmachu. Bylo to dáno především politickým systémem, kdy se mnoho staveb budovalo za pomoci „Akce Z“. Významným budovatelským počinem pro Holýšov byla výstavba základní školy v letech 1955 až 1958, kulturního domu (1974-1979), na který navazovala přístavba kina (1979-1982). Ve stejném roce 1979 začala pro Tělovýchovnou jednotu Holýšov výstavba sportovní haly, která byla postupně rozšířena ještě o ubytovnu a saunu a skončila s dostavbou v roce 1983.  V roce 1983 byla zahájena také výstavba nové mateřské školy v Luční ulici. V 70. letech byla nejvíce rozšiřována infrastruktura, především kanalizace a veřejné osvětlení.

Ve městě, které má 4940 obyvatel, došlo v 90. letech k velkému rozmachu v podnikání. Vznikla „Průmyslová zóna I - Holýšov sever“ v blízkosti silnice I/26, při příjezdu do Plzně, kde v dnešní době stojí firmy, každá s několika desítkami až stovkami zaměstnanců. Jsou to: EvoBus Bohemia, s. r. o. – výroba komponentů do autobusů, Wuppermann Kovotechnika, s. r. o. – kovozpracování, nástrojařství, dále pak drobné podnikání s bydlením – Auto Volf Škoda a Citroën, Autosalon Pilný, Pneuservis Kaděra a další. Mimo průmyslovou zónu jsou ve městě další firmy – Západočeská stavební společnost, s. r. o., Mahle Behr Holýšov, s. r. o., – výroba komponentů do luxusních vozidel a Kabelovna Kabex, a. s., – výroba silových a speciálních kabelů. Všechny tyto firmy nabízejí zaměstnání pro široké okolí. A důkazem toho, že se firmám zde daří, je jejich rozšiřování.

Další „Průmyslová zóna II. – kasárna“ vznikla v kasárnách, které město získalo od  Ministerstva obrany České republiky a Vojenských lesů a statků ČR. I zde našlo mnoho podnikatelů a firem zázemí pro své podnikání, např.: INOVA, s. r. o. – jednoúčelové stroje, Betonárka Lorenc, Čalounictví Karbanová a Gabriel, Truhlářství Plecitý, Truhlářství Janeček, Paliva Čermák, ICOM transport, a. s. – autodoprava, SELME iZ, s. r. o. – obráběcí stroje, Lakovna PLOM, autodoprava Argman s. r. o., Autodoprava Janský s. r. o. a další.

Ani v občanské vybavenosti město nezaostává. Nenajde se odvětví či sortiment, který by zde nebyl. Je zde několik menších obchodů s potravinami, řeznictví, pekárna, cukrárny, nákupní střediska Penny a Lidl, drogerie, prodejny textilu, papírnictví, domácí potřeby, hračky, obuv, optika, elektroprodejny, prodejna nábytku, květinářství a mnoho dalších. Jsou tu i služby pro občany – kadeřnictví, Studio krásy, relaxační masáže, pedikúra, nehtová modeláž, restaurace Český Dvůr, U Nováků, restaurace Kulturní dům, několik Tip sportů a hospůdek. Holýšov má zdravotní středisko, ke kterému byla v polovině 90. let dostavěna přístavba s ordinacemi a dvěma byty pro lékaře. Ordinují zde praktický, dětský, zubní, rehabilitační a další odborní lékaři. Ve městě jsou dvě lékárny. Do občanské vybavenosti musíme zahrnout i Českou poštu a peněžní ústavy Českou spořitelnu, a.s. a Komerční banku, a.s. Taktéž Dům s pečovatelskou službou, který vznikl přístavbou ke staré vile, která dříve sloužila jako jesle pro děti a kde v roce 2002 bylo zkolaudováno 15 bytů pro naše starší občany, dále dvě mateřské školy, dětské centrum Ovečka, dětské hřiště odpovídající standardům EU.

V rámci dotací, které město získalo v posledních letech, mohlo zrekonstruovat či vybudovat:

Revitalizace nám. 5. května včetně občanské vybavenosti  - v roce 2007 - Evropský fond pro reg. rozvoj, Operační program ROP NUTZ II JZ –  dotace 19.655.097 Kč

Výstavba místních komunikací v obytné zóně Výhledy – v roce 2008 - Evropský fond pro reg. rozvoj, Operační program ROP NUTZ II JZ – dotace 5.160.172 Kč

Zateplení objektu ZŠ Holýšov – v roce 2009 - SFŽP ČR – dotace 14.352.750 Kč

Snížení energetické náročnosti KD v Holýšově – v roce 2011 - SFŽP ČR – dotace 4.727.236 Kč

Hřiště pro seniory a osoby s handicapem – v roce 2011 – příspěvek od ČEZ 150.000 Kč

Dům dějin Holýšovska – Dějiny příhraničí za 2.sv. války – v roce 2013 - Evropský fond pro reg. rozvoj, Cíl 3 ČR – dotace 4.000.000 Kč.