Obsah

Základní umělecká škola Holýšov


V současné době má škola 11 učitelů a 3 správní zaměstnance. Hudební a výtvarný obor navštěvuje ve školním roce 2018/2019 celkem 207 žáků, z toho 128 v hudebním a 79 ve výtvarném oddělení. Vyučování probíhá v samostatné budově, která díky přístupu města je postupně rekonstruována - nová střecha, výměna oken a venkovní fasáda. Škola má k dispozici 7 odborných učeben a jeden menší sálek pro pořádání interních vystoupení.

Web ZUŠ Holýšov - http://www.zusholysov.cz/