Obsah

Základní umělecká škola Holýšov


V současné době má škola 9 učitelů a 3 správní zaměstnance. Hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor navštěvovalo v roce 2007 celkem 211 žáků, z toho 114 v hudebním, 77 ve výtvarném a 20 v literárně-dramatickém oddělení. Vyučování probíhá v samostatné budově, která díky přístupu města je postupně rekonstruována - nová střecha, výměna oken a venkovní fasáda. Škola má k dispozici 7 odborných učeben a jeden menší sálek pro pořádání interních vystoupení.

Web ZUŠ Holýšov - http://www.zusholysov.cz/