Obsah

Základní škola Holýšov


Základní škola je od 1. ledna 1994 příspěvkovou organizací za účelem zřízení: základní školy 1. – 9. třída, školní družiny, školní jídelny, školního klub.

Hlavní činností je poskytování základního vzdělání, závodního stravování zaměstnanců a provozování školního klubu.Vedlejší činností je hospodářská činnost (pronájem nebytových prostor). Doplňkovou činností je hostinská činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti a výuka jazyků. Základní škola má 33 učitelů a v družině má 4 pedagogické pracovníky. Ve školním roce 2018/2019 dochází 594 dětí. V roce 2005 byla Radou města Holýšova zřízena Školská rada při Základní škole Holýšov, která je šesti členná – 1/3 jmenuje zřizovatel-Město, 1/3 volí zákonní zástupci žáků a 1/3 volí pedagogičtí pracovníci základní školy.

Web ZŠ Holýšov - http://www.zsholysov.cz/