Obsah

Obecná charakteristika školy

 

Do právní subjektivity vstoupila Mateřská škola Holýšov ve Školní ulici od 1.1.2000 a od 1.1.2001 se stala její součástí MŠ v Luční ulici - nyní odloučené pracoviště.

 

Sídlo Mateřské školy Holýšov se nachází ve Školní ulici.Je to rozlehlá dvoupatrová budova upravená z bývalé základní školy. Budova je členitá, jsou zde „mezipatra“. Děti docházejí do čtyř tříd, ložnice jsou oddělené. V I. patře je třída Koťátek a ve sníženém zadním mezipatře třída Kuřátek. Na II. patře najdeme třídy Berušek a Včeliček. Výhodou školy je prostorná hala hned u šaten dětí vedle hlavního vchodu. Nevýhodou je umístění kuchyně, včetně skladu, v mezipatře mezi I. a II. patrem, kde se nachází i ředitelna a kancelář vedoucí jídelny. V rozsáhlých sklepních prostorách je umístěna plynová kotelna, archív a sborovna.

K budově přiléhá velká venkovní hrací plocha se členitým terénem, dostatečně zastíněná stromy.

 

Odloučené pracoviště v Luční ulici je modernější budova projektovaná jako mateřská škola. Tři pavilony jsou propojené nově zrekonstruovanou spojovací chodbou. V nízkém pavilonu je umístěna I. třída „Červená“. Patrový pavilon slouží pro II. třídu „Žlutou“ a III. třídu „Oranžovou“. U tříd jsou terasy/balkóny, šatny, kabinety, sociální zařízení, samostatné kuchyňky. Do třídy v patrovém pavilonu se svačiny dováží výtahem. V hospodářském pavilonu je umístěna kuchyně, prádelna, sušárna, ředitelna a ostatní provozní prostory. Je zde také IV. třída “Modrá“, která je upravena z bývalého bytu školnice, který byl na náklady zřizovatele přestavěn na menší třídu. Nejprve byla využívána jako ložnice a od září 2011 je zde třída. Pod kuchyní se nachází skladovací prostor. Celou budovu obklopuje venkovní hrací plocha.

 

Obě budovy MŠ jsou umístěny v okrajových částech města, děti mají blízko do volné přírody. Mezi sebou jsou vzdáleny přibližně 250 m. Město Holýšov se rozrůstá, mateřská škola je plně vytížena a v současnosti máme vysoké počty dětí na třídách.