Obsah

                 

 

Základní informace

Název: Mateřská škola Holýšov

Sídlo: Školní 248, 345 62 Holýšov

Odloučené pracoviště: 345 62 Holýšov, Luční 557

Předškolní zařízení sdružuje též 2 školní jídelny.

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Holýšov

Účel zařízení: zajišťování všestrannné péče dětem předškolního věku

 

Web MŠ Holýšov - http://www.msholysov.cz.