Obsah

Obyvatelstvo

 

Podle dochované evidence, která se vedla již od roku 1756, je evidentní, že Holýšov byl obcí ryze zemědělskou. Až mezi roky 1858 a 1910 došlo k prudkému rozvoji díky výstavbě Zieglerovy sklárny. Jen počet domů se zvedl o rovnou čtyřicítku:
Rok 1858 51 domů 336 obyvatel
Rok 1900 91 domů 689 obyvatel
Rok 1910 127 domů 1007 obyvatel

Evidence během II. světové války, co se počtu obyvatel týče, je bohužel zkreslená, protože do celkového počtu 2510 jsou započteni i váleční zajatci a totálně nasazení dělníci. V roce 1944 byla převážná většina občanů Němců (3186) a jen 252 Čechů.

Po válečných letech po odsunu Němců a přívalů Čechů z vnitrozemí se počet postupně zase navyšoval. V Holýšově v roce 1950 žilo 2946 obyvatel, po 15ti letech v roce 1975 již 4250 obyvatel, což byl největší nárůst o 44,26 %. V letech 1975 (4250 obyvatel) až 1991 (4507 obyvatel) byl nárůst obyvatel 6,05 % a od roku 1991 (4507 obyvatel) do roku 2007 (4832 obyvatel) byl přírůstek 7,21%. Zvýšení tohoto nárůstu bylo díky výstavbě bytů v sídlištích Pod Makovým vrchem a Na Stráni.
Holýšov s necelými pěti tisíci obyvateli se řadí mezi středně velká města kraje.

Od roku 2000 celkový počet trvale roste v důsledku kladného migračního přírůstku. Město vykazuje poměrně příznivá demografická data.

Město vykazuje pátou nejnižší hodnotu indexu stáří. S průměrným věkem 37,9 roku je deváté nejmladší město v kraji.