Obsah

GENIUS LOCI aneb DUCH MÍSTA - KRÁČEJTE S DUCHEM DOBY

Plánovaná první etapa zahrnuje dva bytové domy, 16 řadových rodinných domů, 16 dvoudomů a 5 izolovaných rodinných domů včetně související výstavby inženýrských sítí. Pod následujícími obrazovými odkazy zjistíte, jaký typ zástavby a architektury domů zde mmůe vzniknout.

Bytové domy

12

Řadové rodinné typy

1234

Dvoudomy

123

Izolované rodinné domy

12