Obsah

Novinky

 

Srpen 2012 - byla podána žádost o provedení kolaudačního řízení na vodovod, připravuje se žádost pro dešťovou a splaškovou kanalizaci.
 

Červenec 2012 - úspěšně proběhla kolaudace a byla vydána kolaudační rozhodnutí na sítě elektro a plynu.

Dne 21.3.2011 rada města rozhodla o prodeji prvních 12ti pozemků – viz. Usnesení 10. schůze Rady města Holýšov z 21.3.2011.

V průběhu měsíce února se předpokládá vklad generelního plánu na dělení pozemků do katastru nemovitostí a následně se mohou uskutečnit první jednání o prodeji stavebních parcel.

Dne 18.1.2011 nabylo právní moci Územní rozhodnutí na I.etapu obytné zóny Na terasách.

Leden 2011 - byly zahájeny projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení veřejných sítí I.etapy.

Kvůli vyjasnění podmínek likvidace dešťových vod v území bylo dočasně přerušeno územní řízení I. etapy (předpoklad vydání ÚR-prosinec 2010). Jednání o prodeji pozemků budou pokračovat od začátku roku 2011. 

Bylo zahájeno územní řízení I.etapy, předpokládané nabytí právní moci v červenci 2010 

Zveřejněna upravená urbanistická struktura 1. etapy ZDE.