Navigace

Obsah

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Typ: ostatní
Město Holýšov obdrželo dne 15. 8. 2018 žádost pana M. S., o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Žadatel požadoval informace ve věci umístění reklamního banneru společnosti MVM Media Group, s.  r. o., sídlem Plzeň, Staniční 1011/63, na webových stránkách města Holýšova.

Konkrétně požadoval informaci na základě jaké smlouvy je tento banner na webových stránkách města umístěn. V případě, že existuje smlouva upravující tento vztah, jaké z ní plyne městu Holýšovu plnění, a který orgán/zaměstnanec města o jejím uzavření rozhodl. V případě, že neexistuje smlouva upravující tento vztah, který orgán/zaměstnanec města o umístění reklamního banneru rozhodl.

Žadateli bylo odpovězeno následující:

Město Holýšov uzavřelo Smlouvu o implementaci, pronájmu a podpoře informačního systému Městský rozhlas s fyzickou osobou podnikající Ing. Matyáš Novák – Kukadlo.cz, IČ 88765873, sídlem Plzeň, Staniční 1011/63. Předmětem smlouvy je implementace, pronájem a podpora informačního systému Městský rozhlas. Cena za tuto službu je stanovena paušální částkou 2.000 Kč včetně DPH za měsíc. Výše uvedenou smlouvu podepsal dne 5. 11. 2014 starosta města Holýšova Ing. Antonín Pazour. 

Ke smlouvě byly uzavřeny tři dodatky, a to:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o implementaci, pronájmu a podpoře informačního systému Městský rozhlas ze dne 11. 1. 2016. Předmětem dodatku je změna právní formy osoby samostatně výdělečně činné na společnost s ručením omezeným (MVM Media Group, s. r. o., IČ 03254976, sídlem Plzeň, Staniční 1011/63) a prodloužení platnosti smlouvy do 31. 12. 2016. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Holýšova č. 12/2016 ze dne 11. 1. 2016.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o implementaci, pronájmu a podpoře informačního systému Městský rozhlas ze dne 6. 2. 2017. Předmětem dodatku je prodloužení platnosti smlouvy do 31. 12. 2018. Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Holýšova č. 37/2017 ze dne 6. 2. 2017.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o implementaci, pronájmu a podpoře informačního systému Městský rozhlas ze dne 30. 4. 2018. Předmětem dodatku je změna právní formy zhotovitele (fyzická osoba podnikající Ing. Matyáš Novák, IČ 88765873, sídlem Plzeň, Staniční 1011/63) a platnost smlouvy se mění na dobu neurčitou. Dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady města Holýšova č. 141/2018 ze dne 30. 4. 2018.


Vytvořeno: 30. 8. 2018
Poslední aktualizace: 12. 10. 2018 08:12
Autor: Správce Webu