Navigace

Obsah

Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Typ: ostatní
Město Holýšov obdrželo dne 24. 7. 2017 žádost společnosti Doucha Šikola advokáti, s. r. o., sídlem Praha 1, Mezibranská 579/7, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Žadatel požadoval tyto informace:

1. kopie všech rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, která byla vydána v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku "Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov"

2. kopie všech rozhodnutí o vyloučení uchazeče, která byla vydána v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku "Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov"

3. kopie zpráv o posouzení a hodnocení nabídek pro výše uvedené zadávací řízení

4. informace, v jaké fázi se nachází zadávací řízení pro tuto veřejnou zakázku, včetně uvedení posledního úkonu, který byl v této věci učiněn.

Žadateli byl poskytnuty všechny požadované kopie a bylo mu sděleno, že posledním úkonem po zasedání hodnotící komise bylo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podané v zadávacím řízení o zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Rekonstrukce zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“ a rozhodnutí o vyloučení uchazeče v zadávacím řízení o zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Rekonstrukce zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“, přičemž tyto úkony byly příslušným účastníkům oznámeny dne 25. 7. 2017 (odeslání prostřednictvím datové schránky) tj. nyní běží lhůta pro námitky.


Vytvořeno: 10. 8. 2017
Poslední aktualizace: 28. 8. 2017 07:39
Autor: Správce Webu