Navigace

Obsah

Investiční projekty města Holýšov – 2017

Typ: ostatní
Dne 31. 1. 2017 a 16. 2. 2016 byla Městskému úřadu Holýšov doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jejímž prostřednictvím žadatel žádal Městský úřad Holýšov o informace týkající se plánovaných investic města pro rok 2017.
Žadatelům bylo po schválení rozpočtu dne 23. 2. 2016 písemně odpovězeno.

Investiční projekty města Holýšov – 2017

 

Název projektu: „Rozšíření stávajícího parkoviště podél 72 b. j. v sídlišti PMV v Holýšově“

Popis projektu: Jedná se o navýšení cca 16 parkovacích kolmých stání.

Rozpočet projektu: cca 950 000,-Kč bez DPH

Předpokládaný termín započetí projektu: červen 2017

Předpokládaný termín VŘ: duben/květen 2017

*

Název projektu: „Holýšov, stavební úprava Belgické ulice“

Popis projektu: Jedná se o vybudování nové místní komunikace, ulice Belgické v Holýšově.

Rozpočet projektu: cca 5 500 000,-Kč bez DPH

Předpokládaný termín započetí projektu: červenec 2017

Předpokládaný termín VŘ: duben/květen 2017

*

Název projektu: “Živičná úprava nezpevněných povrchů ve Sběrném dvoře odpadů v Holýšově“

Popis projektu: Jedná se o pokládku konstrukčních vrstev včetně konečné živičné úpravy.

Rozpočet projektu: 2 500 000,-Kč bez DPH

Předpokládaný termín započetí projektu: srpen/září 2017

Předpokládaný termín VŘ: červen 2017

*

Název projektu: Snížení energetické náročnosti MŠ Luční čp. 557, Holýšov.

Popis projektu: Jedná se provedení zateplení obvodového pláště, tj. fasády, střech, výměny oken, vchodových dveří, zazdění lodžií, instalace fotovoltaických panelů a vzduchotechnických zařízení a další.

Rozpočet projektu: cca 15 000 000,-Kč včetně DPH

Zahájení projektu: předpoklad červen 2017

Termín VŘ: únor 2017

*

Název projektu: „I. etapa veřejné infrastruktury OS „Na Terasách“ v Holýšově

Popis projektu: Jedná se o dokončení konečné povrchové úpravy v obytné zóně Na Terasách v Holýšově – větev 102.

Rozpočet projektu: cca 1 500 000,-Kč bez DPH

Předpokládaný termín započetí projektu: červenec 2017

Předpokládaný termín VŘ: duben/květen 2017

*

Název projektu: „Holýšov – smíšená stezka podél silnice III/1852, úsek Husova třída – Dolní Kamenice“.

Popis projektu: Jedná se o pozemní komunikační propojení Holýšov – Dolní Kamenice o celkové délce cca 1, 1 km, Trasa je vedena za silničním příkopem a z části podél komunikace za obrubníkem.

Rozpočet projektu: cca 13 500 000,-Kč bez DPH

Předpokládaný termín započetí projektu: 2018

Předpokládaný termín VŘ: září/říjen 2017

 

V Holýšově dne 23. 2. 2017

Milan Hulín  Oddělení majetku a investic


Vytvořeno: 27. 2. 2017
Poslední aktualizace: 27. 2. 2017 00:00
Autor: Ing. Karel Boháček