Navigace

Obsah

Sdělení informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb. ohledně veřejné zakázky na akci "Snížení energetické náročnosti MŠ Školní, Holýšov"

Typ: ostatní
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 26. 4. 2016 byla Městu Holýšov doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jejímž prostřednictvím žadatel žádal Město Holýšov o informace týkající se veřejné zakázky na akci "Snížení energetické náročnosti MŠ Školní, Holýšov".

Žadateli bylo dne 3. 5. 2016 písemně odpovězeno:

 

1.Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena následovně. Rozpočet vypracovaný projektantem na základě Prováděcí projektové dokumentace pomocí cenové soustavy byl pouze výchozím bodem. Realizační tým této dotované akce, sestavený usnesením Rady města, díky svým zkušenostem a odborné způsobilosti a dále pak na základě zkušeností s obdobnými již dříve realizovanými výběrovými řízeními a stavem trhu práce v regionu a termínem výběrového řízení, projektantem sestavený rozpočet úměrně ponížil na Zadávací dokumentací uváděnou hodnotu 7 500 000 bez DPH.

2.Zadavatel požadoval, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Výši jistoty stanovil zadavatel na 50 000 Kč. Zároveň požadoval, aby uchazeč předložil v nabídce čestné prohlášení, že v případě přidělení veřejné zakázky uchazeči, předloží do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem zadavateli závazný příslib banky o poskytnutí bankovní záruky ve výši 200 000 Kč.

 

Veškeré listinné doklady k této akci jsou uveřejněny na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&idv=231691 v jedenácti jejích verzích viz spodní část uváděná stránky.

 


Vytvořeno: 3. 5. 2016
Poslední aktualizace: 3. 5. 2016 00:00
Autor: Ing. Karel Boháček