Navigace

Obsah

Investiční projekty města Holýšova na rok 2016

Typ: ostatní
Dne 5. 2. 2016 a 20. 2. 2016 byla Městskému úřadu Holýšov doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jejímž prostřednictvím žadatel žádal Městský úřad Holýšov o informace týkající se plánovaných investic města pro rok 2016.
Žadatelům bylo dne 26. 2. 2016 písemně odpovězeno.

Investiční projekty města Holýšov – 2016

 

Název projektu: Výstavba nového parkoviště na části pozemku parc. č. 1145/32 (KN) v katastrálním území Holýšov.

Popis projektu: Jedná se o parkoviště pro osobní automobily a chodník pro pěší. V zájmovém území jsou navržena parkovací stání o rozměrech, které odpovídají ČSN 736056. Kapacita nové parkovací plochy je 19 parkovacích stání, z toho 1 místo pro invalidy.  

Rozpočet projektu: cca 1 000 000,-Kč bez DPH

Plánovaný termín započetí projektu: červenec 2016

Předpokládaný termín VŘ: květen 2016

*

Název projektu: Rozšíření stávajícího parkoviště podél 72 b. j. v sídlišti PMV v Holýšově.

Popis projektu: Jedná se o navýšení cca 16 parkovacích kolmých stání.

Rozpočet projektu: cca 820 000,-Kč bez DPH

Předpokládaný termín započetí projektu: září 2016

Předpokládaný termín VŘ: červenec 2016

*

Název projektu: Atletické hřiště Holýšov.

Popis projektu: Jedná se o vybudování sportovního zázemí potřebné pro vykonávání sportovní činnosti a výuky dětí ZŠ Holýšov.

Rozpočet projektu: cca 5 500 000,-Kč bez DPH

Předpokládaný termín započetí projektu: květen/červen 2016

Předpokládaný termín VŘ: duben 2016

*

Název projektu: Oprava fasády a výměna oken na objektu staré radnice v Holýšově.

Popis projektu: Pokračování stavebních prací v rámci „Revitalizace náměstí 5. Května včetně občanské vybavenosti Holýšov – II. etapa“.

Rozpočet projektu: 2 700 000,-Kč bez DPH

Předpokládaný termín započetí projektu: červenec/srpen 2016

Předpokládaný termín VŘ: květen 2016

*

Název projektu: Stavební úpravy v areálu holýšovského hřbitova.

Popis projektu: Jedná se o provedení části etapy „B“ – úprava zpevněných ploch a parteru uvnitř areálu, výměna a doplnění mobiliáře, sadové úpravy a jiné a etapy „E“ – výstavba nových kolumbárií.

Rozpočet projektu: cca 3 100 000,-Kč bez DPH

Předpokládaný termín započetí projektu: červen/červenec 2016

Předpokládaný termín VŘ: duben 2016

*

Název projektu: Snížení energetické náročnosti MŠ Luční čp. 557, Holýšov.

Popis projektu: Jedná se provedení zateplení obvodového pláště, tj. fasády, střech,   výměny oken, vchodových dveří a další.

Rozpočet projektu: cca 4 100 000,-Kč bez DPH

Zahájení projektu: předpoklad červenec/srpen 2016

Termín VŘ: květen/červen 2016

*

V Holýšově dne 26. 2. 2016

Milan Hulín, Oddělení majetku a investic


Vytvořeno: 12. 5. 2016
Poslední aktualizace: 12. 5. 2016 00:00
Autor: Správce Webu