Navigace

Obsah

Zprávy

Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Dne 18. 10. 2016 byla Městskému úřadu Holýšov zaslána žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žadatel požadoval seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitelem účtu a darovací smlouvu uzavřenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kde je územně samosprávný celek dárce, a která byla uzavřena jako poslední. celý text

ostatní | 1. 11. 2016 | Autor: Správce Webu

Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Dne 10. 10. 2016 byla Městskému úřadu Holýšov zaslána žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žadatel se dotázal kolik má město Holýšov v současné době platných veřejnoprávních smluv na úseku přestupků, výčet obcí, s nimiž je uzavřena veřejnoprávní smlouva a kdo v obci projednává přestupky. celý text

ostatní | 13. 10. 2016 | Autor: Správce Webu

Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Dne 2. 5. 2016 byla Městskému úřadu Holýšov doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jejímž prostřednictvím žadatel žádal o informace týkající se nákladů na plánovanou návštěvu belgických přátel. celý text

ostatní | 26. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Investiční projekty města Holýšova na rok 2016

Dne 5. 2. 2016 a 20. 2. 2016 byla Městskému úřadu Holýšov doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jejímž prostřednictvím žadatel žádal Městský úřad Holýšov o informace týkající se plánovaných investic města pro rok 2016.
Žadatelům bylo dne 26. 2. 2016 písemně odpovězeno. celý text

ostatní | 12. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Sdělení informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb. ohledně veřejné zakázky na akci "Snížení energetické náročnosti MŠ Školní, Holýšov"

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím celý text

ostatní | 3. 5. 2016 | Autor: Ing. Karel Boháček