Navigace

Obsah

Zprávy

Investiční projekty města Holýšov pro rok 2016

Dne 5. 2. 2016 a 20. 2. 2016 byla Městskému úřadu Holýšov doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jejímž prostřednictvím žadatel žádal Městský úřad Holýšov o informace týkající se plánovaných investic města pro rok 2016.
Žadatelům bylo dne 26. 2. 2016 písemně odpovězeno. celý text

ostatní | 1. 3. 2016 | Autor: Ing. Karel Boháček

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 5. 1. 2015 byla Městskému úřadu doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jejímž prostřednictvím žadatel žádal MěÚ Holýšov o informace týkající se veřejného osvětlení ve městě Holýšově. celý text

ostatní | 6. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 25. 5. 2015 byla Městskému úřadu Holýšov doručena opakovaná žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jejímž prostřednictvím žadatel žádal Městský úřad Holýšov o informace týkající se investičních plánů města na rok 2015. celý text

ostatní | 6. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 12. 1. 2015 byla Městskému úřadu Holýšov doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jejímž prostřednictvím žadatel žádal Městský úřad Holýšov o informace týkající se investičních plánů města na rok 2015. celý text

ostatní | 6. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 22. 12. 2015 byla Městskému úřadu Holýšov doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jejímž prostřednictvím žadatel žádal Městský úřad Holýšov o informace týkající se průměrného výdělku zaměstnance města Holýšova vykonávajícího funkci tajemníka. celý text

ostatní | 6. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 8. 12. 2015 byla Městskému úřaduoručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupku k informacím, v platném znění, jejímž prostřednictvím žadatel žádal MěÚ Holýšov o informace týkající se používání právního informačního systému CODEXIS. celý text

ostatní | 14. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 3. 6. 2015 byla Městskému úřadu Holýšov doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupku k informacím, v platném znění, týkající se zda má naše obec zpracován plán odpadového hospodářství obce dle § 44 zákona č. 185/2001 Sb.. celý text

ostatní | 16. 6. 2015 | Autor: Pavlína Horlivá

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

Poskytnutí informace - evidence odpadů za Město Holýšov za rok 2013 a 2013. celý text

ostatní | 9. 4. 2015 | Autor: Pavlína Horlivá

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 7. 1. 2015 byla Městskému úřadu Holýšov doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupku k informacím, v platném znění, jejímž prostřednictvím žadatel žádal MěÚ Holýšov o informace týkající investičních plánů města na rok 2015. celý text

ostatní | 20. 2. 2015 | Autor: Správce Webu