Navigace

Obsah


Dražby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Usnesení o zrušení dražební vyhlášky - Ivona Martinovská 08.04.2020 24.04.2020
Dražební vyhláška - Robert Kocziha 08.04.2020 08.05.2020
Dražební vyhláška - Ivona Martinovská 10.03.2020 10.04.2020

Oznámení

Rozpočty

Veřejnoprávní smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o uzavřených veřejnprávních smlouvách - RÚIAN 19.06.2019
Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách - výkon přenesené působnosti na úseku přestupků 01.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace podle z.č.250/2000 Sb. 12.09.2018 12.09.2021
Veřejnoprávní smlouva SP7 o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb. 22.03.2018 22.03.2021
Veřejnoprávní smlouva SP11 o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb. 22.03.2018 22.03.2021
Veřejnoprávní smlouva SP10 o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb. 22.03.2018 22.03.2021
Veřejnoprávní smlouva PD9 o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb. 22.03.2018 22.03.2021
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018 02.03.2018 02.03.2021
Veřejnoprávní smlouva č. O201700071 o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb. 27.09.2017 27.09.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D201700013 o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb. 27.09.2017 27.09.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D201700006 o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb. 17.05.2017 17.05.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D201700007 o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb. 17.05.2017 17.05.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D201700008 o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb. 17.05.2017 17.05.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D201700015 o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb. 17.05.2017 17.05.2020

Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Ministerstvo zemědělství ČR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění lesního zákona 08.04.2020 31.12.2022
Rozhodnutí - veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby - Štichov - výstavba optické infrastruktury 02.04.2020 18.04.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemností - Zdeňka Hodečková 02.04.2020 18.04.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu - Školní, Slepá a Příčná 30.03.2020 15.04.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Malá, Školní, Tylova 30.03.2020 15.04.2020
Okresní soud v Domažlicích - Vyhláška o určení data smrti - Vladimír Bateľ 30.03.2020 30.04.2020
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 10.12.2019 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příloha č. 1 10.12.2019 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - státní správa lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 04.09.2019 31.12.2022
MZ ČR - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Správa lesů 05.04.2019 31.12.2022
MZ ČR - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Správa lesů - Příloha č. 1 05.04.2019 31.12.2022

Výběrová řízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výběrové řízení na použití prostředků FRB 26.02.2020 28.04.2020

GDPR