Navigace

Obsah

Otázky a odpovědi

 

Oddělení matriky a evidence obyvatel

Potřebuji  nový občanský průkaz nebo cestovní pas. Kam se mohu obrátit ?

Pro občany Holýšova a spádových obcí je příslušný k vydání uvedených dokladů Městský úřad Stod, pracoviště Sokolská 566.

 

Jaké doklady potřebuji k ověření podpisu, listiny a pořízení výpisů z CzechPointu ?

K ověření podpisu a výpisu z rejstříku trestů budete potřebovat svůj občanský průkaz nebo cestovní pas. K výpisu bodového hodnocení řidiče je třeba navíc předložit Váš řidičský průkaz. K ostatním výpisům z CzechPointu se není třeba průkazem totožnosti prokazovat.   Při ověření kopie listiny se předkládá originál ověřovaného dokumentu.

 

Chci se přihlásit k trvalému pobytu v Holýšově. Co budu potřebovat?

K trvalému pobytu v Holýšově se přihlásíte na MěÚ Holýšov, oddělení matriky a evidence obyvatel. Při změně místa trvalého pobytu předložíte platný občanský průkaz a dále nájemní smlouvu nebo doklad o vlastnictví bytu/domu (kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí). Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan starší 15 let správní poplatek ve výši 50,-Kč.