Navigace

Obsah

Úvod

 

Holýšov nepatří mezi vyhlášené turistické lokality. Propagační materiály o našem městě netěžkají pulty informačních center a  nejsou vystavovány na odiv ani v prestižních a ani v docela skromných cestovních kancelářích. Holýšov je na první pohled docela obyčejným a skromným městem, stejným jako desítky obdobných měst a městeček vyznačených na turistické mapě stejně velkým puntíkem. Tato tvář  běžného, obyčejného, možná až tuctového města je však jenom zdánlivá. Poutník, který se nechá touto tuctovou tváří obalamutit, potom jen městem projde nebo projede aniž by měl důvod,  proč by se v městě třeba jen zastavil. Jeho oči možná zaznamenají unikátní stavbu radnice, štíhlou, lehce nakloněnou věž kostela sv. Petra a Pavla, do historického centra drsně zaťatý anténní stožár a stále zajímavou a čitelnou stavbu původní sklárny. Tím bude jeho hlad po všem turisticky zajímavém ukojen a jeho kroky či vzorek pneumatik zamíří z města ven vstříc dalšímu dobrodružství. Poutník, který se však nenechá netečnou tváří  města nachytat, může zažít v  Holýšově a jeho okolí přinejmenším jeden na turistické zážitky bohatý den.

Malým průvodcem a rádcem, jak prožít v našem městě a jeho okolí třeba jen jeden  zajímavý den je tento sborník.

Nápad, vytvořit průvodce po Holýšově a jeho okolí právě tímto způsobem nepochází z mé hlavy. Na dovolené v Novohradských horách měl zaujal místní projekt “Tři vrchy“ a to svou nápaditostí,  jednoduchostí a odolností  proti přemnoženým vandalům. Chyběla pouze myšlenka, co bude pro celý projekt jednotícím prvkem. V “Novohradkách“ jsou tímto jednotícím prvkem vrcholy tří hor. Řešení pro naše město se našlo téměř samo. Již dlouho narážím při hledání historických událostí o našem městě na zlomky příběhů a pověstí.  Některé se dochovaly jen v náznacích, některé více či méně ucelené, někdy se dochovalo  jen pár řádků  v lokálním tisku nebo místních kronikách. Výběr pověstí byl potom rozhodujícím kriteriem i pro přípravu a zřízení  naučné stezky „Pověsti z Holýšova“. Dávné i zcela nedávné příběhy tak provedou našeho zvídavého poutníka po nejvýznačnějších a turisticky nejzajímavějších místech v městě a okolí.

V tomto úvodním slově nemůžeme vynechat ale ani ty, díky jimž se příběhy dochovaly až do dnešních dnů. Největší podíl na sběru a uchování pověstí z okolí Holýšova má jistě předválečný kronikář Maschek. Je jeho zásluhou, že opět ožívá loupeživý rytíř Wikrat z Terny, že víme o páru volů zapřaženého do vozu s bájným pokladem i o nadšených hledačích právě tohoto pokladu na vrchu Terný. Se shromažďováním pověstí mně dále  pomáhal bývalý kronikář  Václav  Poslední,  pan farář Hubert Hain, Pavel Fait, Honza Šlais a mnoho a mnoho dalších. Velký dík patří  paní Veronice Hofinger z Hinterbergu v Německu, která mně poskytla svoji práci věnovanou výzkumu solné stezky Řezno - Starý Plzenec.

Je pravdou, že z některých pověstí se dochovalo do dnešních dnů jen částečné torzo. V tomto případě  přiznávám, že jsem takovému dýchavičnému a churavému příběhu do dalšího života trošku pomohl.

Nelze opomenout ani finanční část přípravy naučné stezky. Finanční prostředky na výstavbu a celkovou přípravu stezky poskytlo město Holýšov a to z grantového programu pro rok 2008.

Na závěr dovolte ještě jedno vysvětlení. Při čtení příběhů se zcela jistě setkáte několikrát i s pomístním názvem Rauberholle. Jedná se o štolu, kudy měla prchat do bezpečí   místní loupeživá banda po oloupení svých obětí u místního brodu. Možná vás napadne, proč právě takhle tajuplné místo není do stanovišť stezky také zařazeno. Důvod je zcela prostý. Sestup k původní loupežnické jeskyni je natolik obtížný a nebezpečný, že nešlo zajistit bezpečnost případných zájemců o její návštěvu. Kromě toho je dnes  celý důlní systém jehož součástí je i tato loupežnická jeskyně v natolik špatném stavu, že jeho návštěvu vám ani nedoporučujeme.

A jestliže je vše vysvětleno, nezbývá nic jiného, než vyrazit na cestu. Přeji Vám v našem městě i jeho okolí mnoho krásných zážitků.                                             

Návod na použití průvodce     

Návod na použití je velmi jednoduchý. Jediné co potřebujete je tento průvodce a obyčejnou tužku. Šikovní si poradí i bez tužky. Pro úspěšné absolvování stezky není důležité pořadí návštěvy stanovišť. V případě, že okolí města znáte, plánujte si trasu dle svého uvážení. V případě že okolí neznáte, využijte sítě turistických značek.

Dle mapky v průvodci si zvolte stanoviště, které chcete navštívit. K nalezení stanoviště využijeme značených turistických cest. V místě, kde je nutné turistické značení opustit se řídíme dle níže uvedené nápovědy, nebo podle pomocného značení /šipky v barvě trasy turistického značení/. Ty nás dovedou na místo stanoviště.

 

Seznam a popis přístupu ke stanovišti : 

 

1. Budova holýšovské radnice - Náměstí 5.května čp. 32

stanoviště je umístěno přímo u budovy Městského úřadu Holýšov.

2. Budova kostela sv. Petra a Pavla - Náměstí  5. května

stanoviště je umístěno u hlavního vchodu do kostela

3. Solná stezka Řezno - Starý Plzenec

stanoviště je umístěno na křižovatce lesních cest mezi zaniklou hájovnou Kaderovna asi 300 po žluté turistické značce směrem Stod

4. Vrch Trný - nejvyšší bod vrchu Trný                     

stanoviště umístěno na nejvyšším bodu vrchu.

5. Vrch Trný - bývalé hradiště na vrchu Trný

stanoviště umístěno 200 m severně od nejvyššího bodu před výrazným valem ohraničujícím původní hradiště.         

6. Hradecká skála - zaniklá obec Hnidousy

stanoviště na křižovatce lesních cest nad Hradeckou skalou. Stanoviště je umístěno 1 km po cyklostezce od železničních závor u části města Nový Dvůr směrem z Holýšova do Hradce u Stoda.

7. Mohylník  Hořina /Hořima/

stanoviště na lesní cestě. Po modré turistické značce z Hradce u Stoda do Hradišťan. Asi 300 metrů od rozcestí V Hanovkách odbočíme v nejnižším bodě klesání po lesní cestě vpravo. Po 300 metrech umístěno stanoviště.

8. V Behnách /V behních/

stanoviště umístěno na lesní cestě. Po zelené turistické značce z Holýšova do Horní Kamenice. Po zelené značce z Holýšova překonáme Makový vrch a sestupujeme k Horní Kamenici. Před Horní Kamenicí obchází turistická značka pole. V jediném místě/před včelíny/ odbočuje lesní cesta vlevo do lesa. Po ní pokračujeme cca 200 metrů.

Na každém stanovišti je osazený dřevěný sloup. Zelené číslo ukazuje pořadí stanoviště dle průvodce a k tomuto místu se vztahují pověsti v průvodci. Na sloupu je dále umístěna destička s plastickým reliéfem. Důkazem o návštěvě stanoviště je přenesení reliéfu na volné listy v průvodci. K tomu nám poslouží tužka. Přiložíme prázdný list z průvodce na plastický reliéf a tahy tužky přes papír se nám reliéf na papíru zvýrazní. V případě, že nemáme tužku nahradí tužku nehet či jiný tvrdší předmět  a vytvoříme tak na papíru tzv. suché razítko.

K úspěšnému splnění podmínek naučné stezky je nutné navštívit všech osm stanovišť. Splnění podmínek naučné stezky není časově omezeno.

Po splnění podmínek naučné stezky je možné si vyzvednout drobný suvenýr na pracovišti městského informačního střediska Městského úřadu  Holýšov.

Kontakty:

Městské kulturní a informační středisko

Náměstí 5 května 32

345 62 Holýšov

tel: 379412600

e-mail: informacnicentrum@mestoholysov.cz

Otvírací doba pro veřejnost informačního střediska:

Po  7.30 – 12.00     12.30 – 17.00

Út  7.00 – 11.00     11.30 – 15.00

St   7.30 – 12.00     12.30 – 17.00

Čt  7.00 – 11.00     11.30 – 15.00

Pá  7.00 – 11.00     11.30 – 14. 30

 

V případě žádosti o informace či upozornění na nedostatky v provozu stezky kontaktujete:

Turistický oddíl mládeže 1202 Holýšov

Jan Valeš - vedoucí oddílu

Malá 222

345 62 Holýšov

tel: 606612677

e-mail: jenykholysov@seznam.cz

 

Sborník sestavil: Jan Valeš

Ilustrace: Štěpánka Švarcová