Navigace

Obsah

Stručná historie Holýšova

 

Město Holýšov leží na úpatí vrchů Trný a Makový /původně Markův vrch/, na břehu řeky Radbuzy. Neolitické nálezy jak přímo z Holýšova, tak i z okolí /Kvíčovice/ nasvědčují přítomnost již neolitického osídlení. Silné osídlení je potom prokázáno nálezy z doby bronzové. Název obce vychází  dle některých zdrojů z osobního jména Holý nebo Holejš. Další zdroje uvádí původ vzniku názvu Holýšov od slova holina, krajina vypasená od zde hojně chovaných ovcí. Dalším původem pro vznik názvu Holýšov pochází z německého slovního spojení holit nebo stříhat ovce.

Prvotní písemný záznam, od kterého klade Holýšov datum svého založení, je listina papeže Řehoře X. z roku 1273, ve níž je písemně stanoven majetek kláštera v Chotěšově. Mezi obcemi  zde zapsanými nalezneme i obec Hollissouo, někdy též uváděna jako Hollisono. Další písemný údaj pochází z roku 1367, kdy je poprvé zmiňována i velikost obce. V tomto roce je v Holýšově zaznamenána přítomnost 15 sedláků a  4 podruhů hospodařících na 15 lánech polí. Po husitských válkách se dostává obec do majetku okolní šlechty. V tomto stavu setrvává až do roku 1623, kdy se vrací opět do majetku kláštera v Chotěšově. V této době je evidováno v Holýšově 18 hospodářů. Po zrušení kláštera v Chotěšově v roce 1782 kupuje obec i s okolním katastrem hrabě Thurn-Taxis. Rodina Thurn-Taxis vlastní obec až do roku 1919.

 

Historické foto