Navigace

Obsah

Zastupitelstvo města

 

Zastupitelstvo města je obecné označení pro přímo volený zákonodárný sbor na úrovni města. V Česku jsou všechna zastupitelstva volena na 4 roky, poslední volby do zastupitelstev obcí a měst proběhly v roce 2014.

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce.

 

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:

 
Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.

Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce.

Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí.

 
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních: