Navigace

Obsah

Atletické hřiště Holýšov

 

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 ZD - Vzor čestných prohlášení

Příloha č. 3 ZD - Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 5 ZD - Soupis prací vč. výkazu výměr