Navigace

Obsah

Konsolidace IT a nové služby TC Holýšov

 

Výzva k podání nabídky - Město Holýšov IOP22

Zadávací dokumentace - Město Holýšov IOP22

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2 Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 3 Krycí list

Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení - základní kvalifikační předpoklady, ekonomická a finanční způsobilost

Příloha č. 5 Vzor čestného prohlášení - technické kvalifikační předpoklady

Příloha č. 6 Kalkulace nabídkové ceny

Příloha č. 7 Seznam subdodavatelů

Příloha č. 8 Vzor čestného prohlášení

Příloha č. 9 Ostatní čestná prohlášení