Navigace

Obsah

Rozpočet Holýšov

Daňové
55,26 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 73 355 000 Kč
Upravený rozpočet 78 235 000 Kč
Skutečné plnění 92 610 415 Kč
Plnění 118,37 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 30 500 000 31 880 000 37 561 379 117,82
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 16 500 000 16 500 000 20 058 421 121,57
Daň z příjmů práv. osob 14 000 000 14 000 000 16 693 403 119,24
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 6 900 000 300 000 448 485 149,50
Daň z nemovitých věcí 2 900 000 2 900 000 3 304 361 113,94
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 1 450 000 1 450 000 1 792 869 123,65
Správní poplatky 500 000 500 000 310 060 62,01
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 400 000 400 000 531 191 132,80
Poplatek ze psů 160 000 160 000 179 920 112,45
Poplatek z ubytovací kapacity 35 000 35 000 170 040 485,83
Poplatek ze užívání veř. prostr. 10 000 10 000 30 486 304,86
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0 0 35 0,00
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 0 0 2 256 0,00
Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů 0 0 101 0,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 3 500 000 3 045 420 87,01
Dílčí daň z technických her 0 6 600 000 8 481 988 128,51
Celkem 73 355 000 78 235 000 92 610 415 118,37
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.