Navigace

Obsah

Grantová komise

 

Město Holýšov v roce 2007 vytvořilo Zásady k zabezpečení grantového systému s cílem podpořit celoroční či jednorázové aktivity jednotlivců, organizací či spolků neziskového charakteru, jejichž činnost bezprostředně souvisí s městem Holýšov, je vykonávána na území města, pro jeho občany a dále zvyšuje pozitivní obraz města u veřejnosti a rozšiřuje kulturní, sportovní a jinou nabídku.

Pro tento účel byla zřízena pětičlenná Grantová komise, která shromažďuje žádosti, vybírá žádosti, kterým bude poskytnut finanční příspěvek a následně kontroluje vyúčtování jednotlivých finančních příspěvků

 

Rada města Holýšova a Zastupitelstvo města Holýšova odsouhlasilo již tyto finanční příspěvky: