Navigace

Obsah

Bytová a sociální komise

 

Bytová a sociální komise (BSK) je desetičlenná a je složena ze zástupců Zastupitelstva města Holýšova, pracovníků MTBS a MěÚ Holýšov, právního zástupce a zástupců stran a hnutí v Holýšově. Komise se schází nepravidelně podle potřeby.

Na schůzi řeší:

 

Žádost na městský byt viz níže, nebo osobně na MěÚ v kanceláři starosty u paní Naděždy Kalinové, č.t. 379 412 610, žádost na bezbariérový byt  a byt v DPS viz níže, nebo osobně opět v kanceláři starosty,  příp. na OSP u vedoucí Jany Žákové.

Podmínky pro přidělování městského bytu v Holýšově jsou uvedeny v žádosti o městský byt.

Zásady pronájmu bytů v DPS Holýšov jsou součástí žádosti viz níže.