Navigace

Obsah

Příloha 3 Vyúčtování dotaceProgram o poskytování dotací (PPD)

 

Program o poskytování dotací upravuje účelové poskytování peněžních prostředků (dotací) z rozpočtu města Holýšova v souladu se zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Peněžní prostředky jsou určeny na podporu aktivit v oblasti sportu, kultury, sociální, práce s dětmi, spolupráce se seniory a spolkové činnosti a cílem je širší a kvalitnější nabídka aktivit v těchto oblastech.

Celkový objem peněžních prostředků je limitován finančními možnostmi města Holýšova a schváleným objemem rozpočtových prostředků pro účely podpory v daném roce.