Navigace

Obsah

Památky

 

Kostel sv. Petra a Pavla

Pravděpodobně nejstarší dochovanou památkou v obci je kostel sv. Petra a Pavla. První písemná zmínka o založení kostela společně s farou je z roku 1352. Jako farní kostel je uváděn v roce 1384. K částečnému zrušení kostela došlo v průběhu třicetileté války a až v roce 1743 byla obnovena fara a byly dokončeny náročné barokní přestavby spolu s barokní věží, která má tři patra, přičemž ve třetím patře je vysoká zvonová stolice, kde v současné době jsou zavěšeny pouze dva zvony. Věž vrcholí neobyčejně vysokým štíhlým jehlancem a je vysoká 39 metrů.

 

Kaplička v Dolní Kamenici

Kaplička v Dolní Kamenici je uprostřed části Dolní Kamenice. Je to jednoduchá šestiboká stavba zakryta jehlancovou střechou s cibulovou bání a zvonkem.
 

 

Holýšovská radnice

Další historickou dominantou Holýšova je radnice. Její stavba byla zahájena v roce 1926 na místě bývalé staré školy podle projektu architekta Ing. Ernsta Březiny. Secesní stavba radnice měla napomoci povýšit obec z původní zemědělské osady na moderní průmyslové centrum. Samotná stavba byla navržena jako víceúčelová, kdy kromě správního centra obce plnila i funkci vzdělávací a kulturní. Byla zde vybudována i obecní šatlava. Dominantním prvkem radnice je hodinová věž. Výroba věžních hodin byla zadána německé firmě Turmuhren – Fabrik. Slavnostní otevření radnice proběhlo dne 28. srpna 1927.

Poklad nalezený ve věži holýšovské radnice

Článek v Domažlickém deníku - 5. 9. 2014

Fotografie nalezeného pokladu:
Listina
Listina
Nový večerník - 1. strana
Nový večerník - 2. - 3. strana
Nový večerník - 4. strana
Pila J. Heicla